Cursos

Una formació més moderna i més pràctica, menys burocràtica i menys especulativa. Us oferim la possibilitat d’accedir al contingut d’alguns dels cursos del programa curricular que la nova Facultat de Medicina, autònoma, instaurà, tant en matèria de noves assignatures com de programes especialitzats per a alumnes postgraduats.

Documents històrics originals